۱۴۰۱ پنج شنبه ۲۷ مرداد
تاریخ ایجاد: ۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۳ تير   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۱ دوشنبه ۶ تير   

 

مرکز تحقیقات پاتولوژی و سلولهای بنیادی،دانشگاه علوم پزشکی کرمان،کرمان،ایران

 

Pathology and Stem cell Research Center,Kerman University of Medical Sciences,Kerman.Iran