۱۴۰۱ پنج شنبه ۲۷ مرداد
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۷ يکشنبه ۶ خرداد   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۱ دوشنبه ۶ تير   

 

034-33257318

034-33257318

stemcell.kmu.ac.ir

stemcell_lab@kmu.ac.ir

کرمان - بلوار 22 بهمن - دانشگاه شهید باهنر- دانشکده پزشکی افضلی پور- ساختمان بقراط - طبقه دوم - مرکز پاتولوژی و سلولهای بنیادی