۱۴۰۱ پنج شنبه ۲۷ مرداد
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۸ چهارشنبه ۱۹ تير   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸ چهارشنبه ۱۹ تير   

 بررسی اثر بخشی غشای فیبرینی سلولار بر ترمیم زخم دیابتی رت