۱۴۰۱ پنج شنبه ۲۷ مرداد
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۸ پنج شنبه ۱۳ تير   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸ يکشنبه ۱۶ تير   
نام و نام خانوادگی رشته تحصیلی         

رضا بهرام آبادی

دانشجوی دکتری تخصصی- پژوهشی  پزشکی-مولکولی

"Phd By Research"

 

_