۱۴۰۱ پنج شنبه ۲۷ مرداد
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۸ پنج شنبه ۱۳ تير   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۱ يکشنبه ۵ تير   
             
مدرک تحصیلی   رشته تحصیلی تخصص          رزومه 
دکتری   پزشکی

پاتولوژی بالینی/ سرجیکال

Dabiri12@Yahoo.com
دکتری   پزشکی درماتولوژی  
دکتری   پزشکی پاتولوژی بالینی/ سرجیکال Malekpour@Kmu.ac..ir
دکتری   پزشکی پاتولوژی بالینی/ سرجیکال Dr.iranpour.86@Gmail.com
دکتری   پزشکی پاتولوژی بالینی/ سرجیکال Ejfarda@Yahoo.com
دکتری   پزشکی پاتولوژی بالینی/ سرجیکال Mh.Lashkarizadeh@Gmail.com
دکتری   پزشکی فارماکولوژی

manzume@yahoo.com

دکتری   پزشکی جراحی Lashkarizadeh@Kmu.ac.ir
دکتری   پزشکی پاتولوژی دامپزشکی Kheyrandishreza@Yahoo.com