۱۴۰۱ پنج شنبه ۲۷ مرداد
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۸ پنج شنبه ۱۳ تير   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۱ سه شنبه ۳۱ خرداد   
نام و نام خانوادگی عکس  رزومه 

 دکتر الهام جعفری

 

مدیر اجرایی مرکز تحقیقات پاتولوژی و سلول های بنیادی

پست الکترونیکی:ejfarda@yahoo.com