۱۴۰۱ پنج شنبه ۲۷ مرداد
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۸ پنج شنبه ۱۳ تير   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۱ سه شنبه ۳۱ خرداد   
نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی رشته تحصیلی تخصص         

شهریار دبیری

دکتری پزشکی

پاتولوژی بالینی/ سرجیکال

Dabiri12@Yahoo.com
سیمین شمسی میمندی دکتری پزشکی درماتولوژی -
رضا ملک پور افشار دکتری پزشکی پاتولوژی بالینی/ سرجیکال Malekpour@Kmu.ac..ir
مریم ایرانپور دکتری پزشکی پاتولوژی بالینی/ سرجیکال Dr.iranpour.86@Gmail.com
الهام جعفری دکتری پزشکی پاتولوژی بالینی/ سرجیکال Ejfarda@Yahoo.com