۱۴۰۱ پنج شنبه ۲۷ مرداد
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۸ پنج شنبه ۱۳ تير   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۱ يکشنبه ۵ تير   

بیانیه مأموریت:

ما می‌خواهیم با بسترسازی مناسب و توسعه تسهیلات، زمینه مساعدی برای انجام تحقیقات در زمینه مولکولار پاتولوژی و کشت سلولی و سلول درمانی با تأکید بر اولویت‌های توسعه پایدار دانشگاه و با محوریت سلامت به‌ویژه در زمینه سرطان‌ها و...فراهم نماییم.

 

نقاط ضعف، تهدیدها و فرصت‌ها

الف- نقاط قوت

 • حضور افراد با تخصص‌های فنی مرتبط با عملکرد مرکز
 • قابلیت برگزاری کارگاه‌های روش تحقیق و توانمندسازی نیروی انسانی
 • فراهم بودن امکانات و تجهیزات پژوهشی موردنیاز در مرکز
 • وجود قابلیت در نیروی انسانی جهت برگزاری کنگره‌ها و سمینارهای ملی و بین‌المللی
 • وجود کمیته پژوهشی مستقل فعال
 • ساختار مدیریتی مستقل
 • امکان همکاری گسترده در زمینه مولکولار پاتولوژی و کشت سلولی با سایر مراکز تحقیقاتی فعال در دانشکده پزشکی و سایر مراکز خارج از دانشگاه
 • حمایت از صاحبان مقالات منتج از طرح‌های پژوهشی انجام‌شده در این مرکز برای ارائه در کنگره‌ها و سمینارهای داخل و خارج از کشور
 • فعال بودن کمیته مشاوره پژوهش در زمینه کاری مرکز

ب- نقاط ضعف

 • محدودیت تشکیلات نیروی انسانی جهت پشتیبانی از فعالیت‌های پژوهشی
 • محدودیت منابع مالی جهت توسعه پژوهش
 • ارتباط محدود پژوهشگران با استفاده‌کنندگان نتایج طرح‌ها
 • نارسایی شرح وظایف کارکنان با توجه به نیازهای روز
 • ناآگاهی جامعه نسبت به مسائل پژوهشی
 • استفاده محدود از نتایج تحقیقات
 • کمبود علاقه و انگیزه تحقیق در بین اعضا هیئت‌علمی و دانشجویان در زمینه فعالیت مرکز

پ- تهدیدها

 • متمرکز بودن کلیه امورات جاری مربوط به منابع مالی در حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه
 • هزینه بالای تحقیقات مولکولار پاتولوژی و کشت سلولی
 • توزیع ناعادلانه منابع مالی به‌منظور پشتیبانی از طرح‌های پژوهشی
 • مشخص نبودت اولویت‌های تحقیقاتی در سطح ملی و منطقه‌ای
 • نبود برنامه دراز مدت کشوری در بخش پژوهش
 • عدم ارتباط مستمر بین مؤسسات پژوهشی
 • سهم ناکافی تخصیص داده شده از منابع درآمدهای ملی به امر پژوهش

ت- فرصت‌ها

 • وجود شرایط قانونی برای امکان استفاده از منابع مالی سایر سازمان‌ها در جهت توسعه پژوهش در این مرکز
 • امکان اجرای پروژه‌های تحقیقاتی مشترک بین دانشگاه‌ها و سایر مراکز تحقیقاتی
 • امکان استفاده از منابع ملی پژوهشی
 • امکان ارائه پروژه‌های تحقیقاتی به منظور جلب پشتیبانی مالی سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی

ج- ذینفع‌ها

الف- داخلی:

 • مراکز آموزشی درمانی و بیمارستان‌های استان
 • کمیته تحقیقات دانشجویی
 • دانشگاه‌ها و مراکز علمی آموزشی منطقه

ب- خارجی:

 • معاونت پژوهشی و تحقیقات و فن‌آوری
 • سازمان انتقال خون
 • دانشگاه‌های هاروارد و میامی آمریکا

چ- استراتژی‌ها

 • ایجاد و تقویت انگیزه شغلی در کلیه سطوح پرسنلی و مدیریتی
 • جذب نیروی انسانی موردنیاز
 • توانمندسازی کارکنان مرکز
 • ایجاد ارتباط دوسویه بین پژوهشگران این مرکز و ذینفعان
 • ایجاد انگیزه بیشتر در اعضا هیئت‌علمی و دانشجویان جهت انجام تحقیق در مولکولار پاتولوژی و کشت سلولی
 • ارتقا وضعیت خدمات درمانی در مرکز
 • شرکت در طرح‌های ملی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی
 • تدوین برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت جهت ارتقا رتبه پژوهش معاونت پژوهشی دانشگاه می‌گردد

خ- اهداف اختصاصی

 • فراهم نمودن بستر مناسب به منظور توسعه دسترسی و استفاده ذینفعان از منابع و ابزار پژوهشی موجود در مرکز
 • به‌روز نمودن منابع اطلاعاتی علمی و پژوهشی مرکز
 • راه‌اندازی واحد عرضه اطلاعات پژوهشی و امکانات انجام تحقیقات در زمینه مولکولار پاتولوژی در کلیه بیمارستان‌ها و مراکز آموزشی درمانی استان و منطقه
 • گسترش تحقیقات تیمی
 • استفاده بهینه از نتایج طرح‌ها
 • مدیریت بر اساس مستندات مرکز
 • تقویت نظام آموزشی، انگیزشی و مهارت در ذینفعان به منظور جلب حمایت و مشارکت آنان در طرح‌های پژوهشی مرکز
 • برنامه‌ریزی برای جذب نیروی انسانی موردنیاز برای پژوهش
 • برقراری ارتباط با محققان و متخصصان و مراکز پژوهشی داخل و خارج از کشور
 • تبادل اطلاعات و امکانات آموزشی و پژوهشی با مراکز علمی پژوهشی داخل و خارج از کشور
 • توانمندسازی نیروی انسانی جهت استفاده مناسب از ابزار و منابع مرکز
 •  

​     د- رسالت 

 •  ما در این مرکز توسعه و به کارگیری دانش بشری در زمینه علوم سلول های بنیادی، انجاپژوهش های بنیادی، اپیدمیولوژیک و بالینی مطابق با نیاز های جامعه است. ما برآنیم که با اتصال دانشگاه به جامعه و صنعت در مسیر ایجاد دانشگاه نسل سوم یا کارآفرینحرکت کنیم تا علاوه بر تولید علم و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز توسعه در راستایتجاری سازی علم و تأسیس شرکت‌های دانش بنیان قدم برداریم و محور فعالیت‌هایخود را بر کارآفرینی بنا کنیم.