۱۴۰۱ پنج شنبه ۲۷ مرداد
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۸ پنج شنبه ۱۳ تير   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰ دوشنبه ۴ بهمن   
      نام و نام خانوادگی عکس رزومه

   دکتر شهریار دبیری 

 مدیر مرکز پاتولوژی و سلولهای بنیادی   

 پست  الکترونیک:Dabiri12@Yahoo.com