۱۴۰۱ پنج شنبه ۲۷ مرداد
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۷ پنج شنبه ۱۰ خرداد   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸ چهارشنبه ۱۲ تير   

 

ردیف

 

 

نام خدمت

 

تجهیزات

مرتبط

 

توضیحات

 

1

 

بررسی اپوپتوسیس-شمارش و بررسی ذرات میکروسکوپی

 

Flow cytometer به ازای هر مارکر 15000 تومان
2

 

جهت تکثیر نمونه CDNA-DNA با قابلیت تنظیم دما

 

PCR 30000تومان هر ران کاری
3

 

جهت تکثیر نمونه CDNA-DNA با قابلیت تنظیم دما و بررسی بیان ژن

 

Real time PCR 50000تومان
4

 

جهت انجام تستهای رنگ سنجی

 

Elisa Reader 300000تومان
5

 

ران کردن نمونه PCR روی ژل

 

electrophoresis 20000تومان
6

 

تعیین غلظت نمونه DNA-RNA

 

Nano drop 2000تومان
7

 

ثبت و نگهداری تصویر ژل

 

Gel Documentation 15000تومان
8

 

IHC

 

ventana auto IHC

stainer

هر نمونه 50000تومان
9

 

ICC

 

ventana auto IHC

stainer
هر نمونه 50000تومان
10

 

بررسی HER2 در بیماران سرطان سینه

 

CISH 385000 تومان
11

 

JAK2

 

Real time PCR 153000
12

 

BCR-ABL

 

Real time PCR

کیفی 171000تومان

کمی 393000تومان