۱۴۰۱ پنج شنبه ۲۷ مرداد
عدم تفاوت در تکوین نوزادان حاصل از روش های کمک باروری و طبیعی
۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۶ تير
عدم تفاوت در تکوین نوزادان حاصل از روش های کمک باروری و طبیعی
عدم تفاوت در تکوین نوزادان حاصل از روش های کمک باروری و طبیعی
ترمیم آسیب های تاندونی به کمک سلول درمانی
۱۳۹۸ دوشنبه ۲۴ تير
ترمیم آسیب های تاندونی به کمک سلول درمانی
ترمیم آسیب های تاندونی به کمک سلول درمانی
تولید سلول های بنیادی جنینی از سلول های پوستی
۱۳۹۸ يکشنبه ۲۳ تير
تولید سلول های بنیادی جنینی از سلول های پوستی
تولید سلول های بنیادی جنینی از سلول های پوستی
روشی جدید برای حفاظت انجمادی سلول ها
۱۳۹۸ پنج شنبه ۲۰ تير
روشی جدید برای حفاظت انجمادی سلول ها
روشی جدید برای حفاظت انجمادی سلول ها
تنوع مولکول های بیانی سلول های بنیادی رشد یافته بر روی محیط های مختلف
۱۳۹۸ چهارشنبه ۱۹ تير
تنوع مولکول های بیانی سلول های بنیادی رشد یافته بر روی محیط های مختلف
تنوع مولکول های بیانی سلول های بنیادی رشد یافته بر روی محیط های مختلف
شناسایی مکانیزم ترمیم بافت عضلانی به کمک سلول های بنیادی
۱۳۹۸ يکشنبه ۱۶ تير
شناسایی مکانیزم ترمیم بافت عضلانی به کمک سلول های بنیادی
شناسایی مکانیزم ترمیم بافت عضلانی به کمک سلول های بنیادی
شناسایی فاکتورهای دخیل در حفظ بنیادینگی سلول های بنیادی جنینی
۱۳۹۸ يکشنبه ۱۶ تير
شناسایی فاکتورهای دخیل در حفظ بنیادینگی سلول های بنیادی جنینی
شناسایی فاکتورهای دخیل در حفظ بنیادینگی سلول های بنیادی جنینی
استفاده از سلول های پرتوان القایی برای مطالعه بر روی بیماری MS
۱۳۹۸ شنبه ۱۵ تير
استفاده از سلول های پرتوان القایی برای مطالعه بر روی بیماری MS
استفاده از سلول های پرتوان القایی برای مطالعه بر روی بیماری MS
بارتاب دومین کنگره بین المللی افضلی پور با محوریت پاتولوژی
۱۳۹۷ دوشنبه ۲۱ آبان
بارتاب دومین کنگره بین المللی افضلی پور با محوریت پاتولوژی
بارتاب دومین کنگره بین المللی افضلی پور با محوریت پاتولوژی
گزارش تبیینی «دومین کنگره بین‌المللی پزشکی افضلی پور پیرامون پاتولوژی»
گزارش تبیینی «دومین کنگره بین‌المللی پزشکی افضلی پور پیرامون پاتولوژی»
۱۳۹۷ دوشنبه ۲۱ آبان
گزارش تبیینی «دومین کنگره بین‌المللی پزشکی افضلی پور پیرامون پاتولوژی»
گزارش تبیینی «دومین کنگره بین‌المللی پزشکی افضلی پور پیرامون پاتولوژی»