۱۴۰۱ پنج شنبه ۲۷ مرداد
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۶ تير   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۶ تير   

محققان در پژوهشی موفق به کشف مجموعه‌ای از ژن‌ها شدند که می‌توانند سلول‌های پوست موش را به سه نوع سلولی تبدیل کنند که جنین اولیه را از قبیل خود جنین، جفت و بافت‌های جنینی مانند بند ناف تولید میکنند. این تحقیق نشان می‌دهد که در آینده می‌توان بدون نیاز به اسپرم و تخمک از سلول‌های پوست انسان، جنین انسان تولید کرد. محققان برای کشف مکانیسم‌های مولکولی فعال‌شده در طول تشکیل این سلول‌های مختلف، ساختار ژنوم و عملکرد داخل سلول‌ها را در زمان ارائه این پنج ژن تجزیه و تحلیل کردند. آن‌ها کشف کردند که در مرحله اول، سلول‌های پوست هویت سلولی خود را از دست می‌دهند و پس از آن به‌آرامی هویت جدیدی از یکی از سه نوع سلول اولیه جنینی را به دست می‌آورند  به ‌تازگی، تلاش‌هایی برای تکامل جنین کامل موش بدون استفاده از سلول‌های اسپرم و تخمک انجام شده است .در این تلاش‌ها سه نوع سلول اولیه جنینی مستقیم از جنین زنده و در حال رشد گرفته می‌شونداما این تحقیق جدید، اولین تلاشی است که هر سه سلول اصلی به‌یک‌باره از سلول‌های پوست تولید می‌شوند. علاوه بر این، یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد که برای ایجاد یک جنین آزمایشگاهی نیازی به قربانی کردن یک جنین زنده نیست.