۱۴۰۱ پنج شنبه ۲۷ مرداد
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۶ تير   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۶ تير   

در حال حاضر، سلول ها اغلب روی بسترهای مختلفی کشت می شوند با این تصور که ذات و طبیعت این بسترها تفاوت زیادی را ایجاد نمی کند اما این مطالعه جدید نشان می دهد که زیست مواد می توانند تغییرات مولکولی خاصی را در سلول ها ایجاد کنند و میزان این تغییرات با جزئیات زیا بررسی نشده است. آن ها از تکنولوژی ویرایش ژنومی CRISPR استفاده کردند تا دریابند کدام ژن ها برای تکثیر سلول های بنیادی جنینی ضروری هستند. آن ها دریافتند که دو بستر که بیش از سایر سوبستراها استفاده می شوند می توانند بیش از آن که پیش از این مورد توجه قرار گرفته بود، روی ویژگی های مولکولی سلول ها اثر می گذارند.

محققین در مطالعه ای سلول های بنیادی را روی دو بستر مختلف کشت کردند: یک بستر شامل سلول های فیبروبلاست جنینی موش(MEFs) و بستر دیگر لامینین بود. سلول های بنیادی با این که از یک منبع یکسان بودند اما روی این بسترهای مختلف تغییرات مولکولی مختلفی را متحمل شدند. در این مطالعه محققین سلول های بنیادی جنینی را تولید کردند که یک سوئیچ CRISPR القا شدنی را دارا هستند که به آن ها اجازه خاموش شدن یک دفعه همه ژن های مورد نیاز برای رشد سلول های پرتوان را می دهند. داده ها نشان داد که تکثیر سلولی در وضعیت پرتوانی در دو جمعیت سلولی به طور نسبی حفظ می شود که مربوط به ژن های است که تقریبا برای هر دو مورد یکسان هستند. به عقیده محققین این که بستر رشد روی رفتار سلول ها اثر می گذارد زیاد تعجب انگیز نیست اما این که آن ها تا چه حد روی این رفتار اثر می گذارند بسیار مهم خواهد بود.