۱۴۰۱ پنج شنبه ۲۷ مرداد
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۸ سه شنبه ۱۸ تير  

محققان یک مسیر پیام رسانی مولکولی را شناسایی کرده اند که شامل پروتئین های Stat3 و Fam3a است که تنظیم می کنند که یک سلول های بنیادی عضلانی خودنوزایی کند یا وارد روند تمایز شود. شناسایی این مسیر می تواند منجر به ایجاد درمان هایی برای دیستروفی عضلانی یا کاهش توده عضلانی ناشی از پیری شود. به نظر می رسد که این پروتئین ها می توانند اهداف دارویی باشند که سلول های بنیادی عضلانی را به سمتی ببرن که تصمیم درستی را بگیرد و ترمیم عضلانی را تحریک کند و منجر به بازسازی بافت عضلانی شده و یا عملکرد بافت را در مشکلات مزمنی مانند دیستروفی عضلانی و پیری حفظ کند. در این مطالعه محققین از مدل های موشی استفاده کردند و نشان دادند که Stat3 تنفس میتوکندریایی را افزایش می دهد. به دلیل این کهStat3 فرایندهای سلولی زیادی را تنظیم می کند، محققین به دنبال پروتئین دیگری گشتند که بوسیله Stat3 تنظیم می شود و ممکن است به عنوان هدف اختصاصی تری عمل کند. آن پروتئین Fam3a را شناسایی کردند و نشان دادند که این پروتئین برای تمایز سلول های بنیادی عضلانی و رشد عضلات ضروری است. این پروتئین طی ترمیم عضلانی نیز بوسیله سلول های عضلانی تولید می شود و تیمار با این پروتئین می تواند تنفس میتوکندریایی و تمایز سلول های بنیادی که فاقد Stat3 هستند را احیا کند که این نشان دهنده نقش حیاتی Fam3a در تعیین سرنوشت سلول های بنیادی عضلانی است.