۱۴۰۰ پنج شنبه ۳ تير
نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی رشته تحصیلی تخصص         

شهریار دبیری

دکتری پزشکی

پاتولوژی بالینی/ سرجیکال

Dabiri12@Yahoo.com
سیمین شمسی میمندی دکتری پزشکی درماتولوژی  
رضا ملک پور افشار دکتری پزشکی پاتولوژی بالینی/ سرجیکال Malekpour@Kmu.ac..ir
مریم ایرانپور دکتری پزشکی پاتولوژی بالینی/ سرجیکال Dr.iranpour.86@Gmail.com
الهام جعفری دکتری پزشکی پاتولوژی بالینی/ سرجیکال Ejfarda@Yahoo.com
مهدیه لشکری زاده دکتری پزشکی پاتولوژی بالینی/ سرجیکال Mh.Lashkarizadeh@Gmail.com
سجاده موحدی نیا دکتری پزشکی پاتولوژی بالینی/ سرجیکال Sajjadeh.movahedinia@Gmail.com
عباس مرتضایی زاده دکتری پزشکی پاتولوژی بالینی/ سرجیکال Dr.Mortezaeizade@Yahoo.com
منظومه شمسی میمندی دکتری پزشکی فارماکولوژی

 

بهرام پور سیدی دکتری پزشکی جراحی Pourseyedib@Yahoo.com
بهجت کلانتری  دکتری پزشکی خون و آنکولوژی dkalantarikhandani@gmail.com
وحید معاضد دکتری پزشکی خون و آنکولوژی Moazed_vahid@Yahoo.com
رستم یزدانی دکتری پزشکی بیماری های ریه Drryazdani@yahoo.com
محمد رضا لشکری زاده دکتری پزشکی جراحی Lashkarizadeh@Kmu.ac.ir
محمدرضا عبادزاده دکتری پزشکی فلوشیپ پیوند کلیه

M_ebadzadeh@Kmu.ac.ir

محمود کریمی مبارکه دکتری پزشکی ارتوپد _
رضا خیراندیش دکتری پزشکی پاتولوژی دامپزشکی Kheyrandishreza@Yahoo.com